Pályázati hirdetmény – büfé üzemeltetésére

A Szent Borbála Kórház pályázatot ír ki a

2800 Tatabánya Dózsa Gy. u. 77. szám alatti, telephelyén található
2 db büfé helység üzemeltetésére, azonos tevékenységre.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 06. 10:00 óra
A pályázathoz szükséges dokumentáció beszerezhető a Szent Borbála Kórház Főigazgatói
titkárságán, hétköznap 8-13. óráig.
A dokumentáció beszerzésének határideje: 2023. március 06. 10 óráig
A dokumentáció beszerzésének ára: 20.000 Ft, azaz húszezer Ft, melyet a kórház pénztárába
kell befizetni. Azon Pályázó aki az előző pályázati eljárás során (melynek beadási határideje
2023.01.26. volt) már megvásárolta a pályázati dokumentációt, mentesül az összeg
megfizetése alól.
Kizáró ok: ha az Ajánlattevő az Ajánlatkérővel korábban szerződéses jogviszonyban állt és a
köztük létrejött szerződést azonnali hatállyal, szerződésszegés miatt mondta fel az Intézmény.