Barsi Erika

Minőségirányítás tagjai:

Barsi Erika minőségirányítási vezető

Magyarországon a rendszerváltás után kezdődött el a minőségi betegellátás kialakításának középpontba helyezése.

Az ISO - International Organization of Standardisation - a világ egyik legnépszerűbb minőségfejlesztési szabványa. Az ISO 9001 a legszélesebb körben elterjedt szabványsorozat, melyet Magyarországon először az iparban vezettek be, majd ezt követte az egészségügy területén történő alkalmazás.

Intézményünkben a minőségirányítási tanúsítás első alkalommal 2002. márciusában történt meg. Célja a kórház hatékony egészségügyi szolgáltatásaihoz szükséges összes folyamatot és tevékenységet átfogó tanúsított minőségirányítási rendszer kialakítása volt. A környezetirányítási rendszer első tanúsítása 2010. novemberében volt, és azóta szoros együttműködésben dolgozik a két irányítási rendszer.

Az IS0 Szabvány alkalmazásával a folyamatok, a szabályozó dokumentumok kidolgozása során átgondolásra, kiválasztásra kerültek a legeredményesebb és leghatékonyabb módszerek és eljárások. A szabvány alkalmazásának eredménye biztosítja a nyomon követhetőséget az ellátás teljes folyamatában, az egységes dokumentációs rendszer kialakításával és alkalmazásával.

Jövőkép

A jövőben szeretnénk a két irányítási rendszert az elért szinten működtetni, illetve folyamatosan tovább fejleszteni.

Célunk: a minőségi szolgáltatás keretében a biztonságos, hatékony, folyamat orientált, eredményes betegellátás.

A minőségirányítási feladata

- az intézmény minőségirányítási rendszerének folyamatos működtetése és fejlesztése

- részvétel az intézet minőségfejlesztési tevékenységének irányításában és végrehajtásában.

- intézeti minőségfejlesztési projektek kitűzése, nyomon követése, megvalósulás értékelése.

- minőségirányítási/környezetirányítási dokumentumok rendszeres felülvizsgálata, szükség esetén újabbak kidolgozása,

- kapcsolattartás az osztályok minőségirányítási felelőseivel. Az osztályos minőségirányítási felelősök munkájának segítése és koordinálása.

- a minőségirányítási/környezetirányítási rendszerrel kapcsolatos szabványok, a minőség,-és környezetirányítási kézikönyvek , intézeti dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok megvalósítása.

- a Minőségügyi Tanács működésének, munkájának szervezése.

- a minőségügyi rendszerével kapcsolatos oktatás szervezése, ellenőrzése, koordinálása

- a belső felülvizsgálatok (auditok) programjának előkészítése, végrehajtásának irányítása és felügyelete, az audit eredményeinek értékelése. Külső auditok előkészítése, közreműködés az auditok során.

- az intézeti helyesbítő, megelőző intézkedések koordinálása, hatékonyságának értékelése

- a beszállítók minőségügyi szempontok szerinti értékelésének, minősítésének felügyelete.

- vevői/beteg- elégedettségi vizsgálatok megtervezése, szervezése, eredményei alapján intézkedési terv előkészítése, megvalósulás ellenőrzése.

- minőségirányítási területen külső kapcsolattartás országos, regionális, vagy helyi minőségirányítással foglalkozó szervezetek, testületek, egészségügyi intézmények vezetőségével és munkatársaival.

Osztályos minőségirányítási felelősök

Feladatuk a minőségirányítási rendszer működésével, a folyamatok működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos osztályos feladatok ellátása a minőségirányítási vezető irányításával.

Feladatuk:

- közvetlen kapcsolattartás a Minőségirányítás/környezetirányítási vezetővel

.

- külső és belső auditra való felkészülés osztályos irányítása

- új dolgozók minőségügyi oktatása az osztályos minőségügyi dokumentumok alapján.

- osztályok minőségirányítási dokumentumainak kezelése

- osztályok minőségirányítási dokumentumainak elkészítése, módosítása, felülvizsgálata.

- rendszer működtetéséből adódó operatív teendők ellátása (pl. nem megfelelőségek kezelése, javító intézkedések meghatározásában közreműködés.