Journal Club – szakmai önképzés és továbbképzés

A Journal Club jelenleg multidiszciplináris szakmai műhelyként fogható fel. Sok szakma fiatal szakorvosjelöltje és szakorvosa rendszeresen összegyűlik, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, szakmai élményeiket, észrevételeiket. Közösen tanuljuk egymástól, hogyan keressük a mindennapi munkánkban a minőségileg javítható pontokat, hogyan folytassunk hatékony szakmai önképzést. Ezen túl, a sok szakmát felvonultató, agilis, fiatal munkacsoport együttléte kiváló alkalmat teremt egy-egy, mindenki számára releváns téma “szakértői” szintű bemutatására, azaz egymás továbbképzésére is.

A Sebészeti Osztály Irodájában alkalmas környezetet sikerül teremteni kiscsoportos prezentációk megtartására is, így a Journal Club minden résztvevője számára a szakmai konferenciákra készülő prezentációk előzetes bemutatására, megvédésére szintén kiváló alkalmat nyújt a fórum.

Előzmények:

  • 1. Külföldi tapasztalat: University Hospital North Tees and Hartlepool, Stockton-on-Tees, Egyesült Királyság – Journal Club a szakorvosjelölteknek minden péntek délután egy “senior registrar” vezetésével.
  • 2. A Szent Borbála Kórházban 2014-től hasonló céllal, szakorvosjelöltek számára a “hatékony folyóirat olvasás” gyakorlására Journal Club-ot indítottunk.
  • 3. 2015-2016-ban Almási Kálmán és Bánky Balázs előadásában a Journal Club keretében fél éves biostatisztikai kurzust szerveztünk.

2016 őszétől ismét elindítottuk a Journal Club-ot, mely folyóirat olvasást, különféle műfajú publikációk kritikus értelmezését, értékelését, általában a szakmai önképzés és továbbképzés módját hivatott gyakorolni.

2016-2017-ben a folyóirat olvasás mellett egy új aspektus, a klinikai audit gyakorlatának bevezetése történt meg. A klinikai audit egy a gyakorló szakember mindennapi munkájához hozzátartozó eljárás, mely egy-egy jól meghatározott, a hétköznapi gyakorlatban felmerülő klinikai probléma objektív, tudományos igényű megvizsgálását jelenti. Ezen túl a klinikai audit eredményei “visszatáplálhatók” a napi gyakorlatba, melynek eredményeként az orvosi szakmai munka minőségi javulása remélhető. A Journal Club minden résztvevője kis munkacsoportokban egy-egy jól körülírt klinikai audit programot folytat, melynek előrehaladásáról rendszeres közös egyeztetés, kiértékelés, prezentáció is megjelenik a Journal Club foglalkozások keretében.

A Journal Club nem titkolt célja a szakképzés kezdetétől az egy életen át tartó szakmai önképzés igényének az elültetése a Szent Borbála Kórház fiatal orvosai (és gyógyszerészei) között. A rendszeres szakmai összejövetelek azonban kiváló baráti kapcsolatok megteremtésére is alkalmasak. Az oldott, informális hangulatú szakmai munka “aktív kikapcsolódásként” fogható fel egy jókedvű, lendületes, baráti társaságban, mely reményeik szerint a Szent Borbála Kórház orvosi csapatmunkáját is erősíti, valamint fiatal orvosaink számára is megtartó erőt jelent kórházunkban. Hosszú távon ezen túl elmélyültebb tudományos kutatómunka alapját is jelentheti intézményünkben.

Bátorítunk minden rezidenst és érdeklődő szakorvost, hogy aktívan vegyen részt a Journal Club munkájában, rendszeres összejövetelein.

A Journal Club szervezője és vezetője: Dr. Bánky Balázs PhD, sebész főorvos (LINK)