Az osztály vezetője:  Vizi Melinda
Telefon: 515-462
e-mailcím: vizi.melinda@tatabanyakorhaz.hu

A Finanszírozási és Controlling Osztály 9 fővel végzi tevékenységét az L épület V. emeletén.

A munkaidő hétfőtől péntekig 7:00-tól 15 óráig tart.

A Finanszírozási és Controlling osztály alapvető feladata, hogy az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges engedélyek és finanszírozási
szerződések birtokában a betegek ellátása után járó bevétel feltételeit biztosítsa. A kórház bevételét érintő megkeresések- mind magánszemélyek,
mind cégek- esetében a számlamellékletek és/vagy az adatszolgáltatások lebonyolítását végezze el.

Az osztály a finanszírozási jogszabályok által bekövetkezett változások gyakorlati alkalmazását érvényesíti. További feladata a kórház tevékenységével kapcsolatos adatok gyűjtése, feldolgozása, kezelése, elemzések, jelentések készítése a menedzsment felé. Havonta készítenek teljesítmény elszámolást, folyamatosan figyelik a szakmai keretek alakulását. A Szent Borbála Kórház középvezetése, a menedzsment és a felügyelő, finanszírozó szervezetek részére összeállítják a szükséges statisztikai adatokat, beszámolókat.

A finanszírozással foglalkozó kollégák készítik elő, kérik meg az intézmény szervezeti egységeinek hatósági működési engedélyeit. A működési engedéllyel rendelkező munkahelyek finanszírozására történő szerződéskötést előkészítik és lebonyolítják.

A betegek által igénybevett egészségügyi szolgáltatások finanszírozását folyamatosan nyomon követik, egyeztetik, ellenőrzik. A biztosítással nem rendelkező betegek egészségügyi ellátásának költségeit összeállítják, számlázásra előkészítik.

A controlling magában foglal minden az intézményben zajló tervező, tényadat-feldolgozó, eltérés kimutató rendszert, tevékenységet. Az itt dolgozó kollégák leképezik a kórház folyamatait, ezek költségeit, bevételeit, a fedezetét és eredményeit.

 

Finanszírozással foglalkozó munkatársak:
Bartal Mónika
Eck Hajnalka
Franczné Füvesi Mariann
Jaros Marina
Szigeti János

Elérhetőség: 515-481, 515-559

 

Controlling feladatokat végző munkatársak:
Simoncsné Sebők Tímea
Neukum Brigitta
Turó Andrea
Elérhetőség: 515-410, 515-524