Projekt címe: „Szent Borbála Kórház járóbeteg szakellátó szolgáltatásainak fejlesztése” Projekt támogatás összege: 280 314 300 Ft A támogatás mértéke: 100 % Projekt tartalmának bemutatása: A projekttel a járóbeteg szolgáltatások fejlesztése valósul meg. Elemei: 1.) 245 négyzetméteren az onkológia kúraszerű ellátás helyiségeinek felújítása, átalakítása és klimatizációja valósul meg. 2.) A járóbeteg-ellátás gép-, műszereinek fejlesztése a neurológia, gasztroenterológia, urológia, kardiológia, gyermekgyógyászat, szájsebészet, onkológia kúraszerű ellátás érintett. A projekt keretein belül beszerzendő eszközök több csoportra bonthatók. Beszerzésük részben meglévő minimumfeltételben előírt elavult berendezések cseréjét, részben minimumfeltételnek való megfeleltetést, részben pedig fekvőbeteg ellátást kiváltó szakellátás létrehozását szolgálja. A korszerűbb technológiák elősegítik a gyorsabb, pontosabb, precízebb diagnózis felállítását, mind pedig a szükséges és hatásos kezelések rövidebb időn belüli megkezdését. 3.) A projekt keretében a szájsebészeten, illetve az onkológiai kúraszerű ellátást biztosító helyiségekben mobilia, illetve egészségügyi mobilia beszerzések is szükségesek, annak érdekében, hogy a meghatározott szakmai program megfelelő minőségben és tartalommal megvalósulhasson. 4.) Informatikai eszközök beszerzésével az onkológia kúraszerű ellátás fejlesztése valósul meg. A fejlesztés eredményeként magas színvonalú járóbeteg szolgáltatás nyújtása valósul meg, melyhez mindenki egyenlő eséllyel jut hozzá, a hosszú távú fenntarthatóság, a működési racionalizáció a korszerű infrastruktúra és eszközpark biztosítása révén.   Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022. 02. 01. Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2023. 05. 31. Projekt azonosító száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00033 Sajtóközlemény (2022. október 27.)  Előrehaladási tájékoztató (2022. december 7.)

EFOP-1.8.21-18-2019-00011" Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben

PROJEKTADATOK


Kedvezményezett neve: Szent Borbála Kórház
Projekt azonosító száma: EFOP-1.8.21-18-2019-00011
Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020.01.01
Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2020.12.31.
Projekt támogatás összege: 59 715 684 Ft
A támogatás mértéke: 100%


A projekt bemutatása:

A projekt keretében a Szent Borbála Kórház kialakítja azt a szervezeti kultúrát és szemléletet, amely az ellátást végző orvosok és szakdolgozók körében biztosítja az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzését. A cél elérése érdekében betegeinknél alkalmazzuk az egyéni kockázatfelmérést, a 4 leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel kapcsolatban. Bevezetjük az un. ellátási csomagokat, áttekintjük, aktualizáljuk a megjelent módszertani levelek alapján a vonatkozó eljárásrendet. Létrehozzuk az infekciókontroll-teamet, mely az új ajánlások kidolgozásában, bevezetésében, oktatásában, betartásának ellenőrzésében és visszacsatolásában döntő szerepet vállal. A betegek és hozzátartozók infekciókontrollal kapcsolatos tájékoztatását is megkezdjük, a lakosság és hozzátartozók körében meghirdetjük a „helyesen fertőtleníts kezet” képzést.