Kedves Kismama!

Gyermekének anyakönyvezését a Szent Borbála Kórház hivatalból bonyolítja kórházi tartózkodásának idején a tatabányai anyakönyvi hivatallal.

Az ügyintézéshez szükséges iratokat:
– anyuka személyi igazolványa,
– lakcímkártyája,
– apasági nyilatkozat vagy házassági anyakönyvi kivonat,
– az apuka iratainak fénymásolatát

szíveskedjék az Önt megkereső kórházi dolgozó részére bocsátani, és kérjük, legyen segítségére az anyakönyvezéskor szükséges kérdőív kitöltésében. Személyi okmányait a leadást követő nap délutánján visszakapja.

Amennyiben gyermekének anyakönyvi kivonatát a kórházból való távozásig nem kapja kézhez, hazamenetelkor szíveskedjék a Betegfelvételi Irodán érdeklődni a „H” épület földszintjén.

Előfordulhat, hogy az anyakönyv az Ön távozásáig nem érkezik meg intézményünkbe, ez esetben szíveskedjék Ön vagy meghatalmazottja személyesen befáradni a távozást követő egy héten belül.

A fel nem vett anyakönyveket egy hétig őrizzük meg, ezután az anyakönyvi hivatalnak visszaküldjük.

Köszönjük közreműködését, jó egészséget kívánunk Önnek és gyermekének!
Betegfelvételi Iroda Dolgozói