Az osztály helye: E épület TÉRKÉP

Osztályvezető főorvos: Dr. Mód László
Osztályvezető főnővér: Tóth Tímea

Telefonos elérhetőségek:

- földszinti iroda: +36 34 515 488 / 850

- földszinti nővérpihenő: +36 34 515 488 / 847

- földszinti főnővéri szoba: +36 34 515 488 / 846

- emeleti nővérpihenő: +36 34 515 488 / 851

- emeleti főorvosi adminisztráció: +36 34 515 488 / 869

- szociális munkás: +36 34 515 488 / 859

Földszinten a Szubintenzív Részleg, (10 ágy) valamint a Hotel Részleg, (25 ágy), az osztályos iroda, az ügyeletes orvosi szoba, a felvételes helyiség, főnővéri szoba, és a nővérpihenő kapott elhelyezést.

Az I. emeleten 40 ágy, az osztályos gyógyszertár, a nővérpihenő és egy vizsgáló került elhelyezésre.

A II. emeleten a Foglalkoztató helyiségek, a Nappali Ellátás foglalkoztató helyiségei, orvos,- és pszichológus szobák, tárgyaló, és az osztályvezető főorvosi iroda található.

Az osztály a területi elv szerint meghatározott felvételi körzeten belül teljes körű pszichiátriai ellátást nyújt, mely a pszichiátriai betegségek teljes spektrumát érinti. Addiktológiai vonatkozásban regionális felvevő területtel rendelkezik.

Általános tájékoztató

Beutalás rendje

Az eü. törvényben meghatározott feltételek alapján a Pszichiátriai Osztályra csak beutalóval kerülhet beteg felvételre.

a., önkéntes alapon és általános betegjogok illetik meg,

b., akarata ellenére történő sürgősségi felvétellel a törvényben meghatározott szigorú feltételek szerint: közvetlen veszélyeztető magatartás miatt, mely mentális zavarból ered, (a mérgezés, ittasság nem az!) a beutalón fel kell tüntetni a kényszerítés szakmai indokait, amit felvétele ellen tiltakozó beteg esetében független igazságügyi szakértő is megvizsgál, és bírói szemlét követően a személyes szabadságjogok korlátozására a bíróság hoz határozatot. A betegeket veszélyeztető állapot miatt történő beutalás esetén is a Sürgősségi Ambulanciára kell irányítani, a szomatikus jellegű szűrővizsgálatok és az osztályra történő továbbirányítás itt történik meg.

Önkéntes felvételi kérelem esetében előjegyzés alapján közvetlenül az osztályra lehet irányítani a beteget.

Az osztályon a beteget az ügyeletes orvos vagy az osztályvezető főorvos által kijelölt személy veszi fel, aki napi vizittel és egyéb speciális szakmai tevékenységgel követi az állapotát. Munkájukat az osztályvezető főorvos és helyettese ellenőrzi. A működési rendben meghatározott időpontokban osztályvezetői vizit, (un: nagyvizit) történik.

Mit hozzon, mit NE hozzon magával felvételkor?

Tisztálkodóeszközt, hálóruhát, váltás fehérneműt, igény szerint étkezési eszközeit. Értéktárgyakért csak a felvételkor leadott és páncélszekrényben lezárt esetekben vállalunk felelősséget, ezért bizonyos esetekben (pl: feledékenység, kérni fogjuk az értéktárgyak átvételi elismervény fejében történő átadását, illetve hazavitelét.)

Kérjük, hogy a beteg ne hozzon magával lehetőleg szúró- vágóeszközt, még akkor sem, ha ő nem kívánja használni, de más esetleg agresszív cselekményt követhet el vele. (a veszélyes eszközök használhatóságát egyéni elbírálással a felvételkor közreműködő nővér dönti el) .

Hotelszolgáltatás

Földszint: 10 ágyas a Szubintenzív Részleg légkondicionálóval ellátott és további fejlesztéseket tervezünk, hotel részleg, (25 ágy), az osztályos iroda, az ügyeletes orvosi szoba, a felvételes helyiség, főnővéri szoba, és a nővérpihenő földszinten helyezkedik el,. I. emelet: 40 ágy, az osztályos gyógyszertár, a nővérpihenő és egy vizsgáló II. emeleten a Foglalkoztató helyiségek, a Nappali Ellátás foglalkoztató helyiségei, orvos,- és pszichológus szobák, tárgyaló, és az osztályvezető főorvosi iroda

A szobákban 5 ágy helyezkedik el, a személyes dolgok raktározása jelenleg fejlesztés alatt áll. (az épület komfortosítása miatt, fürdőszobák, a tárolószekrények egy részét meg kellett szüntetni, ennek pótlása folyamatban van.) Minden szobához fürdőszoba tartozik, zuhanyzóval és WC-vel. Az osztályon ingyenes wifi és televízió nézési lehetőség van (utóbbi a közösségi helyiségben).

Látogatók, látogatási rend

Hétköznap: 16:00 – 17:00-ig,
Munkaszüneti napon: 16:00 – 17:00-ig

Indokolt esetben a kezelőorvos vagy az osztályvezető főorvos (helyettese) engedélyt adhat soron kívüli látogatásra. Higiéniai okok miatt a Szubintenzív Részlegben egy beteget legfeljebb 2 látogató tartózkodhat és a betegek érdekében a látogatási idő is korlátozott. Ételt,- italt behozni csak az osztályos nővérek vagy a kezelőorvos engedélyével lehet, az esetleges diétás megszorítások vagy egyéb a beteg állapotából eredő szükségletek miatt.

2020.11.13

Korlátozások a Mentálhigiénés Központban

Az új koronavírussal kapcsolatban kialakult járványügyi helyzet miatt bevezetésre kerülő korlátozó rendelkezések alapján gyülekezési tilalom van, ezért a Mentálhigiénés Központban (Drogambulancia) a rendkívüli jogrend feloldásáig az […]

Mivel foglalkozik az osztály:

Az osztály gyógyító-megelőző tevékenységét a területi betegellátás igényei határozzák meg a Pszichiátriai Szakmai Kollégium irányelvei, az Országos Pszichitáriai és Neurológiai Intézet regionális ellátásra vonatkozó útmutatásai, valamint a vonatkozó jogi és etikai szabályok figyelembevételével. Ezen alapvető funkcióján túlmenően az osztály részt vesz kiemelt szakmai célprogramok megvalósításában, a legkiterjedtebb problémát okozó megbetegedések ellátásában, gondozásában és rehabilitációjában (szorongásos zavarok, depresszió, szenvedélybetegségek, endogén pszichiátriai kórképek, pszichoszomatikus betegségek, szexuális zavarok, stb). A megelőzés érdekében szoros szakmai kapcsolatot tart fenn az osztályhoz integrált és azon kívüli gondozó hálózattal, a rehabilitációs intézetekkel, az önkormányzatok Humánpolitikai Osztályaival. Az osztály a primer prevenció érdekében, szakképzett dolgozói segítségével a mentálhigiénés zavarokkal kapcsolatos felvilágosító munkában és szűrővizsgálatokban is tevékeny részt vállal. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Pszichiátriai Klinikájával kötött szerződés alapján szigorló orvosok államvizsgára, illetve szakorvosjelöltek szakvizsgára való felkészítésében, mint oktató osztály tevékenykedik. A háziorvosokkal kialakítandó konzultatív pszichiátriai rendszer érdekében az osztály szakorvosai részt vesznek a háziorvosok továbbképzésében valamin az egészségügyi szakdolgozók képzésében is.

Ambuláns ellátás

Az osztályhoz integrált hagyományos pszichiátriai és addiktológiai gondozóból és szakambulanciákból áll. A szakambulanciák az osztály keretében működő speciális feladatok ellátására orientált járóbeteg-ellátás részét képzik. A szakambulanciák nem az ideggondozó hálózat alternetíváját képzik, kiegészítik, illetve tehermentesítik azt, speciális betegcsoportok speciális kezelése által. A szakambulanciák betegfogadása előjegyzés, illetve beutalás formájában történik a következő betegség csoportokban:

• Szorongásos és depressziós betegségek szakambulanciája
• Addiktológiai szakambulancia
• Pszichotherápiás szakambulancia

Az osztály munkáját valamint a szakrendelések feladatait az osztályon működő pszichológusok, gyógypedagógusok és szociális munkás segíti.