A Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház és az intézmény tatai telephelyén működő, Árpád-házi Szent Erzsébet Kórház munkatársai rangos egészségügyi kitüntetést vehetettek át 2023. október 30-án. Kimagasló szakmai munkája elismeréseként Pro Sanitate Díjat kapott dr. Nyikus Ilona főorvos asszony, miniszteri elismerő oklevélben részesültek Horsa Róbertné könyvelő és Nádudvari Ferencné a Humánpolitikai Osztály osztályvezető helyettese. Az elismeréseket dr. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára adta át Batthyány-Strattmann László születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen a minisztériumban.

Batthyány László gróf orvosi tanulmányait Bécsben végezte, itt avatták doktorrá 1900-ban. Már a következő évben hozzálátott Köpcsényben magánkórháza felépítéséhez: 1902-re készen állt a 30 ágyas kórház, melyet a legmodernebb berendezésekkel szerelt fel. Az 1. világháború idején kórházát 70 ágyasra bővítette, és a település körorvosi feladatait is ellátta. A megnövekedett munka meghaladta erejét, ezért a kisebb fizikai megterhelést igénylő szemsebészetre specializálódott. 1915-ben megörökölte a hercegi hitbizományt és a Strattmann nevet. Trianon után kénytelen volt elhagyni Köpcsényt, a körmendi kastélyába költözött, ahol az egyik melléképületben szemészeti klinikát rendezett be. Évi 5000 körül mozgott betegeinek száma, 1700 hályogot operált, összes szemműtétét pedig 3000-re teszik. Mindezt ingyen végezte, sőt szegény betegeit anyagilag is támogatta. Egy évtizeden keresztül gyógyított Körmenden. 1931. január 22-én Bécsben érte a halál, 3 évvel később a körmendi kórház felvette a nevét. (forrás: https://muzeumkormend.hu/a-muzeum-nevadoja-dr-batthyany-strattmann-laszlo)

Végrendeletében a következőt olvashatjuk: „Életem egyik fő célja volt, hogy tevékenységemmel a szenvedő emberiséget szolgáljam, s ily módon Istennek tetsző dolgokat hajtsak végre.”  2003 márciusában II. János Pál pápa a „ferences” herceget, a „szegények orvosát” oltáriszentségbe emeli. Ausztria és Magyarország egy Boldoggá avatott férfival lett gazdagabb, aki egy személyben volt férj, családapa és példamutató orvos. (forrás: https://www.batthyany.at/boldog-laszlo/?lang=hu)

Dr. Nyikus Ilona 1984. óta dolgozik Komárom-Esztergom Vármegye egészségügyi intézményeiben, jelenleg a Szent Borbála Kórház tatai telephelyén már nyugdíjasként, a tatai járóbeteg-szakellátás röntgen orvosi feladatait látja el. Szaktudása kiemelkedő, több szakvizsgával rendelkezik: orvosi diplomáját 1984-ben, belgyógyászat szakvizsgáját 1990-ben, radiológus szakvizsgáját 1994-ben szerezte. Kiegyensúlyozott, korrekt munkastílusával biztosítja a jó munkahelyi légkört, mellyel a betegek számára is biztonságot, kellemes és nyugtató környezetet teremt. Főorvosnő munkabírása kiemelkedő, vitalitása rendkívüli, fáradhatatlanul végzi munkáját, maximális odafordulással van a betegek felé, együttérzéséről biztosítva a pácienseket. Közvetlen és távolabbi munkatársainknak példát mutat önzetlen segítőkészségből.

Horsa Róbertné a Pénzügyi és Számviteli Osztály oszlopos tagja, 37 éve dolgozik a kórházban. Jelenleg anyagkönyvelői pozíciót tölt be, több évtizedes szakmai tapasztalata nagy segítség a napi munkavégzés során. Csapatmunkában ösztönző és konstruktív, az intézmény számos egységével jó kapcsolatot ápol, munkáját elismerik, szívesen fordulnak hozzá segítségért. Tudása mindig naprakész, munkájára mindig feltételek nélkül számíthatunk, nemcsak a hétköznapokon: a COVID oltópontokon munkaidőn kívül, hétvégéken is önként vállalt többletmunkát a betegek gyors és zökkenőmentes ellátása érdekében.

Nádudvari Ferencné 25 éve dolgozik a Humánpolitikai Osztályon, 2014-től osztályvezető helyettes. Fontos számára szakmai tudásának szinten tartása: középfokú személyügyi képesítést 2002-ben, felsőfokú személyügyi gazdálkodói képesítést pedig 2009-ben szerzett. Munkája során több intézmény HR vezetőjével, a kórház menedzsmentjével és más osztályokkal is értékes munkakapcsolatot ápol, munkatársaink bizalommal fordulhatnak felé problémáikkal. Ezt a hozzáállást várja el közvetlen kollégáitól is, hiszen az egészségügyben dolgozók rendkívüli mértékben leterheltek mind fizikálisan, mind mentálisan, ezért fontos, hogy ügyintézés során minden segítséget megkapjanak, és érezzék: fontosak a kórházunknak.

Gratulálunk!