Éreztük, hogy valami rossz fog bekövetkezni, de nem hittük, ez ilyen gyorsan eljön: megrendülten hallottuk a hírt, hogy 2020. november 25-én elhunyt dr. Szűcs Iván, volt kedves kollégánk, korábbi osztályvezető főorvosunk.

 
Dr. Szűcs Iván intézményünkben kezdte orvosi hivatását, itt vált a patológia tudományos igényű művelőjévé. Ezerkilencszázhatvanban született Oroszlányon, orvos családban: édesapja, dr. Szűcs Iván belgyógyász főorvos volt. Az általános iskolát Oroszlányon kezdte, Tatabányán fejezte be, itt is érettségizett. Majd a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karára jelentkezett, és 1985-ben doktorált. Orvosi tevékenységét a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórházának Patológiai Osztályán indította, ahol azután harmincnégy esztendeig dolgozott. Patológiából 1989-ben szerzett szakképesítést, 2003-ban citopatológiai szakorvosi vizsgát tett. Adjunktusi kinevezést 1992-ben -, majd két évvel később főorvosi-, illetve helyettes osztályvezetői helyettesi feladatokat kapott. Kétezer-egytől megbízott főorvosként, 2004-től 2019-ig kinevezett osztályvezetőként vezette a patológiai osztályt. A kórház Szakmai Vezető Testületének elnökévé választották 2003 -ban,
ezt követően helyettes orvosigazgatóként vett részt a Szent Borbála Kórház vezetésében.
 
Patológiai tevékenysége során bevezette az osztályon a számítógépes adatrögzítést, ezzel párhuzamosan statisztikai analízissel, így megyei kistérségek epidemiológiai vizsgálatával foglalkozott, térképszerkesztő programot dolgozott ki. Kialakította az immunhisztológiai vizsgálatok módszertanát, ill. elindította és vezette a kórházi imunhisztokémiai labor működését. Az általa kezdeményezett képzés eredményeképpen 4 immunhisztokémiai szakasszisztens dolgozik ma az osztályon. Bevezette az emlő és egyéb szolid tumorok, vagy tumorszerű léziók core biopsziás vizsgálatát a kórház gyakorlatában. Irányítása mellett az osztály bekapcsolódott az országos szervezésű külső minőségbiztosítási rendszerbe, ahol a hisztológiai és immunhisztológiai technika értékelése történik. Több alkalommal is tagja volt országos minőségbiztosítási program bíráló bizottságának. Jártasságot szerzett a bőrgyógyászati-, hasüregi-, pajzsmirigy és nem utolsó sorban az emlő-citológiában. Részt vett intézetünkben az őrszem nyirokcsomó patológiai vizsgálatának kidolgozásában is. Érdeklődött elméleti tartalmú kutatási témák iránti is: így foglalkozott az emlőrák és colon carcinoma kvantitatív DNS elemzésével, számítógépes sejtmag morfometriai, immunhisztológiai tulajdonságainak meghatározásával, a paraméterek összevetésével, prediktív, illetve prognosztikai értékek meghatározásával. Újraindította az osztályon a neuropathológiai laboratórium működését, neves kollégák bevonásával a vizsgálatok fókusza a neurodegeneratív betegségek, stroke, neurogen daganatok és dementiák patológiai vizsgálatára esett. Aktív részese volt az onko-team konzultációk újra-indításának is.

Nyitott volt az újra - számos, a szakmát kiszolgáló technikai műszaki fejlesztést indított és támogatott. A 2000 évek közepére makroszkópos szövettani fotó-arcíváló rendszert alakíttatott ki, mellyel a műtéti preparátumok makroképe, indítási részletei visszakereshetők voltak, klinikopatológiai megbeszélések fontos részét is képezően. A kétezres évek végére digitális metszet-szkennert telepített a kórházba, mellyel a makrofotórendszeren is messze túlmenő fejlesztés vehette kezdetét. A digitalizált metszetek tárolására, visszakereshetőségére specifikált metszet szervert állíttatott fel, mely a digitális metszeteket elérhetővé, megkonzultálhatóvá tette intézeten kívül is, tehát országos ill. határon túli relációban egyaránt. A telepatológiai, telemedicina projektjének egyik gyakorlati hírvivője volt, mind a patológus kollégák, mind a klinikus kollégák felé, így endoszkópia, hematológia, neuropatológia, onkológia társszakmák irányában, egyaránt. Alapító tagja volt a Magyar Patológusok Digitális Patológiai Munkacsoportjának.

Három és fél évtized távlatában mintegy 120 kongresszusi előadás ill., poszter első szerzője ill., társszerzője volt, mely mellett 5 indexelt publikáció és egy könyv társszerzős közreműködője is volt.

Úgy tartotta, hogy patológia fejlődésének záloga a szakemberképzés és pályán tartás - fontos volt számára a rezidensek és szakorvosok menedzselése egyaránt, de már a pályakereső egyetemisták segítése is: sikeres nyitott napot tartott érettségi előtt álló pályaválasztóknak. Országos kongresszusi szekciót idegenben, a Digitális Munkacsoport kihelyezett ülését Tatabányán szervezete meg – sikerrel.

Iván kollektíva szerető kolléga volt, számos olyan esemény mozgatórugója az osztályon, amelyek maradandó emlékkel töltik el a vele együtt-dolgozókat. Szívesen emlékezünk vissza a kirándulásokra, a színészekkel tartott labdarúgó mérkőzésre, síkvölgyi osztály-bulikra, - éttermi találkozókra. Vezetési stílusa megengedő volt: jó ember volt, nem tudott senkinek sem ártani. Jó kollektív csapatot hozott létre, kollegiális-baráti viszonyt ápolt munkatársaival. Támogatta úgy a szakdolgozók, mind a kollégák kezdeményezését, lehetőség szerint segített minden újat. Vidám, segítőkész kolléga, jó ember volt.

Emlékét fájó szívvel megőrizzük.

Tatabánya, 2020. november 30.