Szőllősi Tamás


L épület 5. emelet

Osztályvezető: Szöllősi Tamás
Mb. helyettes: Babos Árpád

Személyi állomány

Az osztály feladatait 7 fő informatikus látja el. Közülük 3 fő rendelkezik szakirányú felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, 1 fő a felsőfokú főiskolai diplomája megszerzése előtt áll.További 3 fő OKJ-s szakképzettséggel rendelkezik, közülük 1 fő gazdasági informatikusi, 2 fő pedig webmesteri képesítéssel rendelkezik.

Feladatok:

Az intézmény informatikai infrastruktúrájának kialakítása, az informatikai eszközök működésének biztosítása.

Osztályunk kezdeményezi az elavult, korszerűtlenné vált informatikai eszközök cseréjét, hardver és szoftver vonatkozásában egyaránt figyelembe véve az intézmény anyagi erőforrásait. Új rendszer bevezetése esetében közreműködünk a rendszer kiválasztásában, részt veszünk a tesztelésben, a tesztelés eredményétől függően a szakterülettel közösen javaslatot teszünk – ha szükséges – a rendszer módosítására, hogy az megfeleljen az intézményi sajátosságoknak. Oktatásokat bonyolítunk le új szoftver bevezetésekor, illetve új belépők betanításakor.

A kórház vezetésével közösen kialakítjuk az intézményben használt informatikai rendszerek biztonságos használatához a jogosultsági szinteket, a felhasználók számára beállítjuk a hozzáférési jogosultságokat.

A rendszereket szállító cégekkel folyamatosan kapcsolatot tartunk a rendszerek aktualizálása érdekében.

Határidőre elkészítjük az intézmény járóbeteg teljesítmény elszámolását, illetve közreműködünk a fekvőbeteg jelentés elkészítésében, javításában. Felügyeljük és fejlesztjük az informatikai rendszerek működését biztosító infrastruktúrát. Karbantartjuk és bővítjük a kórház IP telefon és IP biztonsági kamera hálózatát.

Hardver és szoftver nyilvántartást vezetünk, azt naprakészen tartjuk. Gondoskodunk az intézmény által használt szoftverek jogtisztaságáról. Biztosítjuk az intézményben keletkező adatok védelmét, egyrészt a fentebb említett jogosultsági rendszer kialakításával, másrészt jól dokumentált mentési rendszer működtetésével.