Tisztelt Betegünk, Tisztelt Látogató!

Az intézmény Házirendje betegeink zavartalan gyógyulását szolgálja, ezért kérjük, előírásait szíveskedjen betartani. Ismerje meg intézményünk Házirendjét! HÁZIREND

Beteglátogatással kapcsolatos információk

Látogatási idő

Munkanapokon: 16.00 és 19.00 óra
Munkaszüneti napokon délelőtt: 10.00-12.00 óra, 14.00-17.00 óra között.

Egy-egy osztály látogatási rendje működésétől függően a fentiektől eltérhet. Ezért kérjük, hogy minden esetben tájékozódjon az osztály felületén.

 • Kérjük, hogy a látogatáshoz elsősorban a közösségi tereket vegyék igénybe. A betegágynál egyszerre, kettőnél több látogató ne tartózkodjon. Felhívjuk figyelmét, hogy higiénés okok miatt, 6 éven aluli gyermeket, a saját érdekében ne hozzanak látogatóba!
 • Tilos a dohányzás az intézmény egész területén! Mobiltelefonját a betegellátó területeken kérjük, mellőzze!
 • A környezet tisztántartásáért komoly erőfeszítéseket teszünk, segítsen Ön is megóvni!

Tisztelt Betegünk!

Önnek joga van a kórházi tartózkodása alatt:

 • Az egészségügyi ellátáshoz és az ellátás visszautasításához,
 • Az egészségügyi ellátás során a kapcsolattartáshoz, a tájékoztatáshoz,
 • Az önrendelkezéshez, az egészségügyi dokumentációjának megismeréséhez,
 • Az emberi méltósághoz, az orvosi titoktartáshoz.

Értékeinek megőrzésére kórházi bent fekvése alatt lehetősége van.

Jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozókra, valamint az intézmény működésére vonatkozó jogszabályokat.

Az ellátás során az Ön kötelessége:

 • Betartani az ellátásra vonatkozó jogszabályokat,
 • Betartani a betegellátó osztály házirendjét,
 • Együttműködni az egészségügyi ellátó személyzettel képességei és ismeretei szerint,
 • Kezelő orvosát tájékoztatni korábbi betegségeiről,
 • Tájékoztatást adni jognyilatkozatairól, különös tekintettel azokra, amelyek mások testi épségét, egészségét veszélyeztethetik.

Az osztályvezető főorvoshoz, illetve az orvos-igazgatóhoz fordulhat, ha sérelem érné. A betegjogi képviselő elérhetősége valamennyi osztályon megtalálható.

Részletes tudnivalókért kérjük, tanulmányozza a betegellátó osztály házirendjét.

Tatabánya, 2017. augusztus 01.

Betegségéből mielőbbi gyógyulást, jó egészséget kívánok!

Dr. Lőke János
főigazgató