Tisztelt Betegünk, Tisztelt Látogató!

Ismerje meg intézményünk Házirendjét! HÁZIREND

A Házirend a betegeink zavartalan gyógyulását szolgálja, ezért kérjük, előírásait szíveskedjen betartani.

A látogatási idő:
Minden nap 16.00 és 19.00 óra,
Munkaszüneti napokon délelőtt: 10.00-12.00 óra, 14.00-17.00 óra között van.

Az ettől eltérő látogatási rendről a betegellátó osztályon kap felvilágosítást.

A látogatással kapcsolatos tudnivalók:

Kérjük, hogy a látogatáshoz elsősorban a közösségi tereket vegyék igénybe. A betegágynál egyszerre, kettőnél több lá-
togató ne tartózkodjon. Felhívjuk figyelmét, hogy higiénés okok miatt, 6 éven aluli gyermeket, a saját érdekében ne
hozzanak látogatóba!

Tilos a dohányzás az intézmény egész területén! Mobiltelefonját a betegellátó területeken kérjük, mellőzze!

A környezet tisztántartásáért komoly erőfeszítéseket teszünk, segítsen Ön is megóvni!

Tisztelt Betegünk!

Önnek joga van a kórházi tartózkodása alatt:

 • Az egészségügyi ellátáshoz és az ellátás visszautasításához,
 • Az egészségügyi ellátás során a kapcsolattartáshoz, a tájékoztatáshoz,
 • Az önrendelkezéshez, az egészségügyi dokumentációjának megismeréséhez,
 • Az emberi méltósághoz, az orvosi titoktartáshoz.

Értékeinek megőrzésére kórházi bent fekvése alatt lehetősége van.

Betegjogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak és az intézménynek a működésére vonatkozó
jogszabályokat.

Az ellátás során az Ön kötelessége:

 • Betartani az ellátásra vonatkozó jogszabályokat,
 • Betartani a betegellátó osztály házirendjét,
 • Együttműködni az egészségügyi ellátó személyzettel képességei és ismeretei szerint,
 • Kezelő orvosát tájékoztatni korábbi betegségeiről,
 • Tájékoztatást adni jognyilatkozatairól, különös tekintettel azokra, amelyek mások testi épségét,
  egészségét veszélyeztethetik.

Az osztályvezető főorvoshoz, illetve az orvos-igazgatóhoz fordulhat, ha sérelem érné. A betegjogi képviselő
elérhetősége valamennyi osztályon megtalálható.

Részletes tudnivalókért kérjük, tanulmányozza a betegellátó osztály házirendjét.

Tatabánya, 2017. augusztus 01.

Betegségéből mielőbbi gyógyulást, jó egészséget kívánok!

Dr. Lőke János
Főigazgató