Elhelyezkedés / elérhetőség:

Az osztály helye:
C épület 2. emelet (térkép):

Telefon

Nővérszoba: 06 34 515 488 / 844-es mellék
Osztályiroda, főnővéri szoba: 06 34 515 -488 845-ös mellék

Osztályvezető főnővér: György Borbála

György Borbála

György Borbála


Általános tájékoztató, az osztály működési rendje és közérdekű információk

Mivel foglalkozik az osztály?

Az Ápolási Osztály meghatározott ideig ápolási szolgáltatást - alap - és szakápolást - nyújt azok számára, akiknek folyamatos ápolásra van szükségük, de rendszeres orvosi ellátásra már nem szorulnak.

Az Ápolási Osztályon az ellátás a betegek egyéni szükségletei által meghatározott, magas szintű, minőségi ápolás megvalósításával történik. Olyan ápolási tevékenységre törekszünk, mely által biztosított az aktív kórházi ellátásra nem szoruló, de a családi gondozást, illetve önápolást átmenetileg nélkülözők intézményes ellátása.

A szakszerű szomatikus ellátáson kívül pszichés és szociális gondoskodást nyújt, törekedve a lehetséges rehabilitációra.A szolgáltatás - nyújtás körülményei lehetővé teszik, hogy az ápoltak egyéniségüket, emberi méltóságukat és testi-lelki komfortjukat mindvégig megőrizzék.

Az osztályon ápolt betegek számára a diagnosztikus háttér minden területen biztosított. A betegek számára valamennyi szakterületi konzílium hozzáférhető, szükség szerint helyben, a betegágynál. Amennyiben a betegek egészségi állapotában olyan változás következik be, amely ún. aktív beavatkozást tesz szükségessé, további ellátásuk a megfelelő profilú aktív társosztályon történik.

Szociális jellegű problémák megoldásában, az ápolási, valamint szociális intézményekbe történő elhelyezést, az egyéb szociális jellegű ügyek intézését, a betegek vezetését az osztály szociális munkása – Kálmánné Marosán Borbála – segíti. Elérhetősége: 06 34 515 488 / 485-ös mellék.

Az osztályon 24 órás nővéri, valamint konzíliáriusi orvosi felügyelet biztosított. Ápolóink több szakterületet felölelő jártassággal rendelkeznek, kellően megalapozott szakmai tapasztalatuk magas színvonalú gyakorlati ápolási tevékenységet tesz lehetővé. Az ápolás ideje alatt törekszünk a rendszeresség kialakítására a mindennapi szükségletek kielégítése közben.

Beutalás rendje, hogyan kerülhet felvételre?

A felvételt elsősorban a hozzátartozók, de az intézmény társosztályai, házi orvosok is kezdeményezhetik. Az Ápolási Osztályos felvétel előjegyzés alapján, várólistáról történik. Az osztályra történő felvételt megelőzi egy előjegyzési kérelem kitöltése, amelyet a hozzátartozó vagy maga a beteg személyesen az osztályirodán kezdeményezhet. Előjegyzés kérésére jogosult: maga a beteg vagy hozzátartozója, gondnoka vagy gondozója, pártfogója.

A felvétel történhet:
Ellátási területről (Szent Borbála Kórház ellátási területe)
Saját intézményből
Háziorvos vagy hozzátartozó kezdeményezésére
Ellátási területen kívülről

Ellátási díj.

Egyszeri felvételi díj: 5200 Ft.

Napi Ápolási díj: 1900 Ft

Ágyfenntartási díj: 900 Ft. (A beteg adaptációs szabadsága esetén az ebből adódó túlfizetés a következő hónapban jóváírásra kerül.)

Az osztályos bennfekvés időtartama és gyakorisága szabályozott, 6×30 nap, plusz igény szerinti hosszabbítás, szerződés és térítési díj változással, az intézményi térítési díj szabályzatban előírtaknak megfelelően lehetséges.

Látogatás, látogatási idő.

A látogatási idő minden nap 08.00 órától este 18.00 óráig tart. A cél az, hogy a betegeket minél többen és többet látogassák.

Elhelyezés.

Az osztály finanszírozott ágyszáma 20. A betegek elhelyezése 1 db 1 ágyas; 1 db 3 ágyas; 1 db 2 ágyas és 3 db 5 ágyas kórtermekben történik. A korszerű, gördíthető betegágyak, a fürdőszobás kórtermek melyek könnyen megközelíthetőek, mind – mind a betegek kényelmét és biztonságérzetét szolgálják.

Az osztályon a betegek részére külön telefon nem üzemel, de az osztály dolgozói készséggel segítenek a telefonbeszélgetések lebonyolításában a rendelkezésre álló készülékeken.

Betegszállítás.

A betegek szállítását elsősorban a kórházi Betegszállító szolgálat végzi, valamint sürgős szakfelügyeletet igénylő szállítás esetén az Országos Mentőszolgálat biztosítja az igényeknek és állapotuknak megfelelő módon történő szállítást.

Fontos!

Amennyiben az ápolt az Ápolási Osztályon saját ruhaneműjét használja, tisztításáról hozzátartozója vagy megbízottja köteles gondoskodni. Az osztályon fekvő ápoltak szabadságra vihetők. Szabadság idején a részleges térítési díj napi összege kevesebb az egyébként szokásos díjtételnél.