Tatabánya, 2021. 01. 16. – Betegeink és a látogatók, valamint a kórházi dolgozók gépjárművel történő biztonságos közlekedése érdekében új szabályzat szerint érvényesítjük az intézményünk területére gépkocsival történő behajtást és az intézmény területén történő parkolást 2021. január 18-tól.

Behajtás

Az intézmény területén történő közlekedésre és parkolásra a KRESZ (1/1975. II.05. KPM-BM) szabályai vonatkoznak azzal, hogy a megengedett maximális sebesség 15 km/h.

A Kórház területére a behajtás és kihajtás a Turul utca felől a Főportán keresztül lehetséges a nap 24 órájában. A gépjárművek belépése, kilépése automata jegyfizető rendszer igénybevételével történik.

Parkolás és parkolási díjtételek

Az Intézmény területén 215 parkolóhely áll rendelkezése, 9 parkolóhely mozgáskorlátozottak számára. Térképen jelöltük!

A kórház területén fizetős a parkolás, úgy, hogy az első 10 perc ingyenes. A szabályzat bevezetésével január 18-tól parkolási díjat számolunk fel.

Minden megkezdett óra 350 Ft

Az  első 10 perc INGYENES.

A parkolás maximális időtartama  12 óra.

Kérjük, hogy a parkolási bizonylatot őrizzék meg, mert ennek elvesztése esetén pótdíjat számolunk fel, melynek összege: 2400 Ft.

Parkolási szabályok megsértése esetén a pótdíj 5.000,- Ft.

 

Térítésmentes a parkolás

 1. Mozgáskorlátozott személyek és kísérőik számára
 • Behajtáskor meg kell kérni a parkolási bizonylatot.
 • Távozáskor a mozgáskorlátozott igazolvány felmutatása után a biztonsági őr díjmentesen kiengedi.
 • A mozgáskorlátozott személy kísérője – a mozgáskorlátozott személy által kiállított és az ellátó osztály által ellenjegyzett nyilatkozat bemutatása ellenében – a behajtást követő legfeljebb 30 percig, díjmentesen távozhat. LETÖLTHETŐ NYILATKOZAT
 1. A Művese Állomást, a nappali Onkológiai gondozót, a Gyógytornát, valamint a járóképtelen traumatológiai ambulanciát látogató betegeknek. A kezelés végén a kezelőorvossal igazoltatni kell a behajtáskor kapott parkolási bizonylatot.
 2. OMSZ, Rendőrség, Tűzoltóság, Honvédség
 3. OKFŐ (fenntartói)
 4. Társintézmények (Komárom-Esztergom Megyei egészségügyi szolgáltatók), betegszállítók,
 5. Szerződéses beszállítóink

Parkoló helyek és mozgáskorlátozott parkolók

Behajtással és parkolással kapcsolatos további tudnivalók (kivonat a Kórház 67. sz. szabályzatából)

A Kórház területére a behajtás és kihajtás a Turul utca felől a Főportán keresztül lehetséges a nap 24 órájában. A gépjárművek belépése, kilépése automata jegyfizető rendszer igénybevételével történik.

Kórház területére a behajtás és kihajtás a Turul utca felől a Főportán keresztül lehetséges a nap 24 órájában.

 

A parkolóba behajtáskor a Kórház bejáratánál, illetve a parkoló területén elhelyezett tájékoztató, utasítást adó, figyelmeztető, korlátozó és tiltó forgalomtechnikai táblák által jelzett szabályok betartása kötelező,- az ezzel ellentétes magatartás következményeit azok megszegői viselik- így például a gépjármű elszállításának költségeit is.

A parkoló igénybevétele az útjelzéseknek megfelelően történhet, így kötelező a jobbkéz-szabály az elindulás, a kanyarodás és a tolatás szabályainak betartása is.

 

Tilos a táblával vagy útburkolati jellel tiltott területen parkolni.

Tilos a kialakított parkos részekre, zöld területre parkolni.

Tilos a közlekedési útvonalakon, lépcsők, ki-, és behajtást szabályozó sorompók előtt, vagy azután közvetlenül, illetve általában forgalmat veszélyeztetve, illetve azt akadályozva parkolni.

Tilos helyen történő parkolás pótdíj köteles (5000 Ft), valamennyi szabálytalan parkolás fényképfelvétellel kerül rögzítésre.

 

A parkolást igénybe vevők, behajtók jogai, kötelezettségei

A parkolót igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a Kórház, illetve a parkoló területén a haladó gépjárműben keletkezett károkért, a parkoló gépjármű őrzéséért a parkolás során a gépjárműben keletkezett károkért – akár szennyeződésből, akár a kulcsok elvesztéséből ered- , továbbá a gépjárműben elhelyezett tárgyakban esetleg bekövetkezett károkért való felelősség őt terheli, a Kórház felelősséggel nem tartozik.

A gépjármű vezetője felelős mindazon kárért, amelyek azt az általa vezetett gépjárművel okozott.

A parkolást igénybe vevő a tájékoztató táblán elhelyezett parkolási díj megfizetésére köteles.

Az ennek dokumentálásához szükséges jegyzőkönyv felvételénél köteles közreműködni.

 

A Kórház jogai, kötelezettségei

A Kórház a területén lévő gépjárműveket jogszabályokban rögzített esetekben – pl. vis maior – elmozdíthatja, szükség esetén elszállíttathatja.

Vis Maior-nak minősülnek a tűzesetek, a természeti katasztrófák, merényletek és terrorcselekmények, illetve minden emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható olyan esemény, amely mellett a személy-és vagyonbiztonság biztosítására az üzemeltetőnek nincs lehetősége.

Rendkívüli események (pl.: tűzriadó, bombariadó) esetén az ügyfélnek haladéktalanul el kell hagynia, gyalogosan a parkoló területét. Gépjárművükkel ezen esetekben csak akkor hajthatnak ki a parkolóból, ha az üzemeltető megkapja a szükséges hatósági felhatalmazást a parkoló normál üzemelési rendjének visszaállítására.

A Kórház kizárja felelősségét a biztosítással nem fedezett vis maior következtében előforduló károkért és a hivatkozott hatósági rendelkezések következményeiért.

Ugyanígy eltávolítható a gépjármű, ha forgalmi akadályt képez vagy nem a kijelölt parkolóhelyen parkol.

A Kórház elszállíttathatja továbbá a gépjárművet annak tilos helyen, illetve forgalmat korlátozva történő parkolása- így különösen a Kórház szokásos tevékenységéhez tartozó mentőautók közlekedésének akadályozása- esetén.

Az elszállítás költsége minden esetben a gépjármű tulajdonosát terheli.

A Kórház nem tartozik felelősséggel a területén tartózkodó természetes személyek magatartásáért, az általuk okozott esetleges sérülésekért, károkozásokért, attól függetlenül, hogy az illető személy jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban vagy a Kórház egyéb területén, a Kórház ennek ellenőrzésére nem köteles.

Tekintettel arra, hogy a Kórház területén a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak is fokozott figyelemmel és a biztonságot szem előtt tartva kell közlekedniük a Kórház kizárja a felelősségét  bizonyos időjárási viszonyok között fennálló csúszásveszély figyelmen kívül hagyásából eredő esetleges balesetek vonatkozásában, mely felelősség kizárása gépjárművel való közlekedés esetén is fennáll.

 

Parkolási díjak

Díjfizetés beléptető kártyával NEM rendelkezőknek

Az Intézmény területén az alábbi parkolási díjtétel kerül alkalmazásra

  Minden megkezdett óra:                 350 Ft

A parkolás maximum 12 óra időtartamot jelenthet.

Parkolási bizonylat (parkolójegy) elvesztése esetén a pótdíj  2.400,- Ft.

Parkoló bérlet igényelhető orvos látogatók, egyéb igénylők részére:

 •  7.900,- Ft/hó
 • 21.400,- Ft/negyed év

Térítésmentes belépésre jogosultak:

 • felügyeleti szerv hivatali gépkocsija
 • intézményi gépkocsik
 • szerződéses szállító partnerek

Mozgáskorlátozott személyek és kísérőik:

 • Behajtáskor meg kell kérni a parkolási bizonylatot.
 • Távozáskor a főkapunál a mozgáskorlátozott igazolvány felmutatása után a biztonsági őr díjmentesen kiengedi.
 • A mozgáskorlátozott személy kísérőjét az általa szállított mozgáskorlátozott személy által kiállított, az ellátó osztály által ellenjegyzett nyilatkozat (7. számú melléklet) bemutatása ellenében a behajtást követő legfeljebb 30 percig biztonsági őr díjmentesen kiengedi.

A Művese Állomást, a nappali Onkológiai gondozót, a Gyógytornát, valamint a járóképtelen traumatológiai ambulanciát látogató betegek: a napi teljes kezelés időtartamára térítésmentesen tartózkodhatnak az Intézmény területén. A kezelés végén a kezelőorvossal igazoltatni kell a behajtáskor kapott parkolási bizonylatot.

Külső vendégek, orvos-látogatók:

 • Valamennyi külső vendégnek, orvos-látogatónak behajtáskor meg kell kérni a parkolási bizonylatot. Az osztályvezető főorvos nem engedélyezhet és nem igazolhat díjmentes parkolást.
 • A külső vendégekre, orvos- látogatókra nem vonatkozik a díjmentesség.
 • A parkolási bizonylatok díjmentesítő érvényesítését csak az igazgatás engedélyezheti előzetes bejelentés alapján.
 • A leigazolt parkolójegyet távozáskor a főportán leadva (díjmentességével ezzel elszámol) a biztonsági őr kiengedi.

OMSZ, Rendőrség, Tűzoltóság, Honvédség gépjárművei

OKFŐ (fenntartói) gépkocsik

Társintézmények (Komárom-Esztergom Megyei egészségügyi szolgáltatók), betegszállítók

Szerződéses beszállítóink

GLS futár, ételszállítók