Betegek kapcsolattartási jogának érvényesülése a látogatási tilalom alatt

A kapcsolattartás joga

 • Mindenki számára lehetővé kell tenni, hogy szóbeli vagy írásbeli kapcsolatot tarthasson hozzátartozóival, igény esetén akár egyházi személlyel is, de kizárólag a betegtársak jogainak tiszteletben tartása mellett.
 • A beteg megtilthatja az egészségügyi intézménynek, hogy a gyógykezeléséről, betegségéről és arról, hogy egyáltalán kórházban tartózkodik, bárkinek is felvilágosítást adjon.

Betegek kapcsolattartási jogának érvényesülése egészségügyi válsághelyzetben

Kapcsolattartás a látogatási tilalom alatt:

 • Súlyos állapotú betegnek joga van, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjék (az egészségügyi törvény értelmezése szerint súlyos állapotú az a beteg, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, vagy fájdalmát nem lehet csillapítani, illetőleg pszichés krízishelyzetben van). A kapcsolattartást az osztályvezető főorvos (ügyeleti időben az ügyeletes orvos) jogosult engedélyezni, írásbeli engedély kiadásával.
 • A kiskorú beteget megilleti a jog, hogy a szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa, vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.
 • A szülő nőt (beteget) megilleti a jog, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen.
 • Valamennyi beteget megillet az a jog, hogy vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel kapcsolatot tudjon tartani, ezáltal vallását szabadon tudja gyakorolni.

A hozzátartozó köteles az intézet belső házirendjéhez, a magatartási szabályokhoz, erkölcsi, etikai elvárásokhoz alkalmazkodni, különösen abban az esetben, ha több beteg van a kórteremben elhelyezve. Jogainak gyakorlásával nem zavarhat másokat, nem veszélyeztetheti a betegellátás biztonságát.

Amennyiben az intézmény lehetőséget biztosít a kapcsolattartásra, a látogató részére a védőfelszerelést az osztály biztosítja.

2021.02.01

Tájékoztatás csomagok átvételéről – átadásáról – hazaadásáról

BEÉRKEZŐ CSOMAGOK LEADÁSA: A bent fekvő betegek számára a hozzátartozók a csomagot mindennap 14-órától  19-óráig adhatják le. A csomagok leadásának helyszíne a Főbejárat portája. A portaszolgálat dolgozója juttatja […]

A kapcsolattartás során a kapcsolattartónak az alábbi kötelezettségei vannak:

 • Kizárólag nem COVID-19 gyanús/fertőzött kapcsolattartó látogathat.
 • A kapcsolattartó köteles kitölteni az intézményben használt cheklistet.
 • A kapcsolattartó szabályosan viselt, szájat és orrot egyaránt takaró maszkot köteles hordani.
 • A kapcsolattartónak kötelező a bejáratoknál, illetve osztályos belépési pontoknál kihelyezett fali adagolóknál a kézbedörzsöléses kézfertőtlenítést elvégezni.
 • Egy beteget egy időben 1 kapcsolattartó látogathat, max. 15 perc időtartamban.
 • Látogatás során a kellő távolságtartásra (1,5-2 méter) kell törekedni.
 • A látogatás kizárólag a korábban meghatározott látogatási időben történhet.